Pan Witaminka skok logo
Pan Banan

Przedszkole Witaminka istnieje od 30.12.1992r.

Jest jednym z najstarszych niepublicznych przedszkoli w Łodzi. Jest to placowka oddziałowa dla 17 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Placówka mieści się w zaadaptowanej parterowej części bloku na osiedlu Janów. W przedszkolu panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Prowadzona jest praca wielopoziomowa. Łączymy doświadczenie z indywidualnym podejściem do naszych podopiecznych oraz zapewniamy wszechstronny rozwój wszytkim wychowankom.

Pani Gruszka

Ubezpieczenie podopiecznych.

Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku braku zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego na ubezpieczenie dziecka przez Przedszkole, winien on ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

Pan Truskawka

W .... Wykwalifikowana kadra
I .... Inwestycja w przyszłość
T .... Tradycja od 1992r
A .... Akademia dobry manier
M .... Miłość
I .... Indywidualne podejście
N .... Nauka wielopoziomowa
K .... Kreatywność
A .... Arkana wiedzy

Pan Śliwka

Zobacz jak się bawimy :)